Dyskusyjny Klub Książki

Od 2012 roku w olkuskiej Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który skupia miłośników literatury.


Spotkania są doskonałą formą spędzania wolnego czasu i okazją do poznania nowych osób, mających podobne zainteresowania.  Odbywają się raz w miesiącu, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

Dyskusyjny Klub Książki to projekt adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.  Ma na celu zachęcanie ludzi do aktywnego udziału w życiu literackim w ramach cyklicznych spotkań DKK. To miejsce dla tych, którzy lubią czytać i rozmawiać o przeczytanych książkach, to dostęp do najnowszych i najciekawszych książek, spotkania z pisarzami i swobodna dyskusja nie tylko zachęcająca do refleksji nad ludzką naturą, przeżyciami bohaterów literackich i własnymi, ale również na temat obejrzanego filmu, spektaklu teatralnego, wydarzeń kulturalnych, a także możliwość opowiedzenia o swoich pasjach i zainteresowaniach.