Działalność regionalna

Jednym z głównych zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu jest tworzenie dwóch baz bibliografii regionalnej: autorskiej bazy własnej pod nazwą Bibliografia Powiatu Olkuskiego (zawierającej opisy szczegółowe) oraz współtworzonej bazy małopolskiej pod nazwą Bibliografia Małopolski (SBR - Systemu Bibliografii Regionalnej Województwa Małopolskiego, zawierającej wybrane rekordy bibliografii powiatowych). Bibliografie tworzone są z pomocą wszystkich bibliotek w powiecie – instytucje te gromadzą i dostarczają do PiMBP w Olkuszu publikacje dotyczące ich miejscowości lub gmin, a następnie opracowywane są przez pracownika Działu Bibliograficzno-Informacyjnego.

 

Bibliografia Powiatu Olkuskiego jest podstawowym źródłem upowszechniania wiedzy o regionie w ujęciu współczesnym i historycznym. W bazach regionalnych tworzonych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu rejestrowane są dokumenty treściowo związane z historycznym i administracyjnym obszarem powiatu olkuskiego. Zakres tematyczny Bibliografii Powiatu Olkuskiego jest bardzo szeroki, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin wiedzy. Uzupełniają one również zasób Bibliografii Małopolski o materiały lokalne, przy czym w drodze selekcji wybierane są do niej materiały o istotnej wartości informacyjnej, z naciskiem na dokumentowanie historii i dorobku kulturowego regionu.

 

Kolejnym ważnym zadaniem Działu Bibliograficzno-Informacyjnego jest działalność wydawnicza. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu od 2009 roku jest wydawcą półrocznika o tematyce regionalnej pt. „Ilcusiana”, na łamach którego można znaleźć teksty dotyczące historii i kultury naszego miasta i regionu.

 

W Dziale Bibliograficzno-Informacyjnym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu organizowane są także konferencje i spotkania o tematyce regionalnej, w tym cykliczny Klub Miłośników Historii Olkusza, w czasie którego osoby zainteresowane historią ziemi olkuskiej spotykają się z regionalistami, autorami tekstów zamieszczanych na łamach czasopisma „Ilcusiana” oraz innymi zaproszonymi gośćmi. 

 

Od kwietnia 2023 r. w PiMBP w Olkuszu swoją siedzibę ma także Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olkuszu.
 

Bibliografia Powiatu Olkuskiego

Bibliografia
Małopolski

ILCUSIANA

Klub Miłośników Historii Olkusza

Olkuscy Ludzie Kultury - Pamiętamy