Cennik usług

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

Wydanie karty bibliotecznej - 2,00 zł. 

Duplikat karty bibliotecznej - 5,00 zł. 

Przetrzymywanie zbiorów - 0,40 zł od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu 

 

Koszt upomnień: 

• I upomnienie - 6,00 zł + opłata za przetrzymanie 

• II upomnienie - 6,00 zł + opłata za przetrzymanie 

• III upomnienie - 6,00 zł + opłata za przetrzymanie 

 

Sporządzenie wydruku za stronę - A4 - 0,50 zł 

 

Usługi kserograficzne: 

• 0,50 zł za stronę A4, 

• 1,00 zł za stronę A3

 

Opłata za wynajem Sali Konferencyjno-Edukacyjnej:
• wynajem do celów niekomercyjnych  – 60,00  zł  za 1 godzinę
• wynajem do celów komercyjnych – 130 zł za 1 godzinę
• udostępnienie powierzchni pod catering – 170 zł – 1 spotkanie
• wynajęcie zastawy do organizacji przerwy kawowej – 200 zł – 1 spotkanie

 

Podane ceny są cenami brutto. Płatności dokonywać należy w terminie i na numer rachunku bankowego Wynajmującego podany w fakturze.

 

W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali w stosunku do czasu zarezerwowanego, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu.

 

W przypadku, nieterminowego regulowania płatności Wynajmujący ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę i anulować inne rezerwacje Najemcy.

 

Nie pobiera się opłat za wynajem w przypadku współorganizacji wydarzenia z Wynajmującym.