BEZPIECZNY I ŚWI@DOMY SENIOR

Kolejne spotkanie w ramach projektu BEZPIECZNY I ŚWI@DOMY SENIOR


𝟮𝟲 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 odbyło się kolejne a zarazem pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie dla Seniorów, organizowane w ramach projektu BEZPIECZNY I ŚWI@DOMY SENIOR. Tym razem Seniorzy spotkali się z prawnikiem, który nie tylko wyjaśnił zagadnienia dotyczące Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, ale też poruszone zostały kwestie darowizn, umów zawieranych telefonicznie bądź na tzw. „pokazach”, pożyczek itd. Dodatkowo pani prawnik przedstawiła zasady bezpieczeństwa publicznego, ochrony osób i mienia w świetle współczesnych zagrożeń wymierzonych w seniorów.


BEZPIECZNY I ŚWI@DOMY SENIOR to nowy projekt olkuskiej Biblioteki, który patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. To cykl otwartych i bezpłatnych wykładów poświęconych profilaktyce bezpieczeństwa, szerokiej tematyce prozdrowotnej oraz edukacji w ważnych dla seniorów tematach. To również możliwość efektywnego spędzenia wspólnie wolnego czasu.