Nasze logo

  1. Logotyp Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jest własnością biblioteki.
  2. Logotyp może być umieszczany w pomieszczeniach Biblioteki oraz na drukach, wydawnictwach i materiałach promocyjnych olkuskiej Biblioteki, jak również, za zgodą Dyrektora, na innych przedmiotach.
  3. Użycie logotypu przez instytucje czy osoby prywatne każdorazowo wymaga pozwolenia, którego udziela Dyrektor PiMBP.

Nasze logo zostało zaprojektowane w 2010 r. przez Pana Stanisława Jakubasa, wybitnego artystę plastyka.

 

Stanisław Jakubas urodzony w 1948 r. w Wielkiej Brytanii. Studia na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w Pracowni Drzeworytu prof. Franciszka Bunscha w 1977 r.
Od 1979 r. pracuje w macierzystej uczelni. Obecnie adiunkt z kwalifikacjami II stopnia.
Udział w ponad stu wystawach i konkursach krajowych i międzynarodowych.
Czterokrotnie nagrodzony w konkursach ogólnopolskich w dziedzinie plakatu, malarstwa i grafiki.
W 2001 roku został laureatem Olkuskiej Nagrody Artystycznej.
Zajmuje się grafiką użytkową, warsztatową i malarstwem.
e-mail: 
stanislawjakubas@op.pl

 

KONTAKT:
Dyrektor PiMBP
Beata Dziąbek

dyrekcja@biblioteka.olkusz.pl
tel. 32 643 06 19

Logo do pobrania