LISTOPADOWE SPOTKANIE KLUBU MIŁOŚNIKÓW HISTORII OLKUSZA

W piątek 17 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Klub Miłośników Historii Olkusza”. Tym razem tematem spotkania był „Olkusz i ziemia olkuska w dobie odzyskania niepodległości”. Wykład o V Batalionie Strzelców Olkuskich im. Francesco Nullo wygłosił Konrad Kulig, prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie Jacek Sypień, historyk – regionalista i redaktor naczelny czasopisma „Ilcusiana”, opowiedział o cmentarzach wojennych z I wojny światowej na ziemi olkuskiej. Przybliżył także historię olkuskiego cmentarza wojennego oraz opowiedział o pracach remontowo-konserwatorskich na kwaterze żołnierzy z I i II wojny światowej w Olkuszu, jakie były prowadzone w tym roku przez Gminę Olkusz. Remont konserwatorski na kwaterze żołnierzy z I i II światowej w Olkuszu został dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia wystawy planszowej poświęconej V Batalionowi Strzelców Olkuskich im. płk. Francesco Nullo oraz cmentarzom wojennym na ziemi olkuskiej, której to współautorem był pierwszy z prelegentów.


Organizatorem spotkania była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu, olkuskim kołem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz olkuskim kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.