Ilcusiana

Dlaczego „Ilcusiana”?

 

Jeśli chodzi o tytuł, sprawa jest prosta. To nawiązanie do słowa Ilcus - jednej z historycznych nazw naszego miasta. Trudniejsza jest natomiast odpowiedź na pytanie, z jakich powodów podjęliśmy się wydawania pisma historyczno–kulturalno–społecznego.

 

Naszą główną ideą była potrzeba założenia pisma, na którego łamach będzie można znaleźć teksty dotyczące historii Ziemi Olkuskiej. Jeśli my, mieszkańcy Olkusza i okolic, nie podejmiemy się zbadania i opisania lokalnych dziejów – kto inny to zrobi? Uważamy, że wiedza o przeszłości naszej ziemi pomoże ukształtować poczucie własnej tożsamości. Szczególnie teraz, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej powinniśmy mieć świadomość własnej wartości, a także tradycji i osiągnięć naszego miasta i okolic.

 

Ktoś może powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zostało wydanych w samym tylko Olkuszu kilkadziesiąt książek, które wypełniły białe plamy w badaniu historii Olkusza i okolic. Również na łamach prasy lokalnej i regionalnej ukazały się setki tekstów poświęconych historii regionu. Dlaczego zatem postanowiliśmy wydawać „Ilcusiana”?
Uznaliśmy bowiem, że nie ma wydawnictwa, w którym można by prezentować dłuższe, popularnonaukowe, ale sięgające do źródeł artykuły poświęcone historii i kulturze naszego miasta i regionu. Poza tym, umykają nam czasami ważne i ciekawe wydarzenia, które dzieją się wokół nas. Gdy na przykład szkoła, placówka kulturalna czy klub sportowy obchodzą jubileusze, w prasie codziennej i lokalnych tygodnikach ukazują się jedynie krótkie artykuły skupiające się na opisie danej uroczystości. Tymczasem nie wszystkie wspomniane placówki są przygotowane, aby przy okazji takiego jubileuszu stworzyć zespół, który dotrze do źródeł historycznych, a następnie napisze fachowy w treści i atrakcyjny w formie rys historyczny. Uważamy, że czasopismo „Ilcusiana” miałoby szansę wypełnić tę lukę.

 

Drugim istotnym celem naszego wydawnictwa jest stworzenie płaszczyzny współpracy osób zajmujących się historią regionu i Olkusza, a co najważniejsze - zachęcenie nowych osób do zajęcia się badaniem i opisywaniem lokalnej historii i kultury. Liczymy, że uda się w ten sposób stworzyć grupę „strażników lokalnej historii”, którzy zechcą ją nie tylko badać, ale także opisywać.

 

Dlatego zapraszamy do współpracy i nadsyłania swoich tekstów wszystkich, którym bliska jest historia naszego regionu.

Pobierz listę osób publikujących swoje teksty w półroczniku Ilcusiana.

Pobierz zasady przygotowywania tekstów do publikacji w półroczniku Ilcusiana.

Zapraszamy do pobrania poszczególnych wydań Ilcusiany poniżej.

 
 
Powered by Phoca Download