• Start

Olkuscy ludzie kultury – pamiętamy

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu realizuje projekt „Olkuscy ludzie kultury – pamiętamy”. Jego celem jest przypomnienie osób, które współtworzyły olkuską kulturę na przestrzeni ostatniego stulecia.


Prezentujemy listę zmarłych twórców i animatorów olkuskiej kultury, która została opracowana przez historyka – regionalistę Jacka Sypienia w oparciu o ogólnodostępne materiały, czyli publikacje książkowe, czasopisma i źródła internetowe.


- W krótkich biogramach skupiłem się na działalności kulturalnej wymienionych osób, nie opisując szczegółowo ich dokonań zawodowych i społecznych. W liście starałem się ująć zarówno osoby, które działały lokalnie, jak i osoby pochodzące z Olkusza, które swoją działalność kulturalną rozwijały poza naszym miastem. – mówi Jacek Sypień.


Zwracamy się do rodzin i znajomych osób, które zostały ujęte w liście z prośbą o uzupełnianie i poprawę biogramów, a także przesyłanie osobistych wspomnień (do 1000 znaków) oraz fotografii z prawem do ich wykorzystania. Zwracamy się także do Mieszkańców z prośbą o uzupełnienie listy o osoby, które się na niej nie znalazły, a Państwa zdaniem powinny. Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: rabsztyn@interia.eu do 15 września 2024 roku.


W oparciu o zebrane przez autora i nadesłane przez Państwa informacje zostanie opracowana lista osób zasłużonych dla olkuskiej kultury XX i XXI wieku, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Biblioteki do bezpłatnego pobrania, a w skróconej wersji ukaże się w planowanym wydawnictwie książkowym „Olkuscy ludzie kultury – pamiętamy”.


Projekt „Olkuscy ludzie kultury – pamiętamy” realizuje stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu. 

Patronat medialny: Przegląd Olkuski oraz Olkuszanin.pl


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


 
 
 

O Bibliotece