Narodowe Czytanie

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.


Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter.


Ponadto celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.