O SZACUNKU, AKCEPTACJI I GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

O szacunku, akceptacji i godności osób z niepełnosprawnością intelektualną
– spotkanie edukacyjne dla młodzieży w olkuskiej Bibliotece


„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi
z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami,
które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze,
stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka”.

Św. Jan Paweł IIJESTEŚMY BLISKO WAS! – pod takim hasłem 27 marca 2024 r. w olkuskiej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie olkuskiej młodzieży z I i IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu z podopiecznymi i terapeutami z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.


W czasie spotkania terapeuci - Kierownik WTZ – Pan Sebastian Sierka oraz Pani Karina Strózik - w ciekawy i atrakcyjny sposób zaprezentowali podejmowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej liczne działania z zakresu aktywnego wspomagania procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy pokonkursowej - OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “MOJE ŻYCIE, MÓJ CZAS”, organizowanego z okazji 60-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego rozstrzygnięcie odbyło się w listopadzie 2023r. Wystawę będzie można oglądać przez 2 tygodnie w Czytelni olkuskiej Biblioteki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od podopiecznych WTZ pamiątkowe zakładki do książek.


Spotkanie miało na celu nie tylko zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy osób niepełnosprawnych,  ale również kształtowanie u młodzieży pozytywnych postaw społecznych oraz pogłębianie ich wrażliwości. Była to też okazja do integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu.


Wydarzenie było również sposobnością, aby pokazać że każdy z nas ma równe prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. A bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z deficytami rozwoju swobodne funkcjonowanie powinny być wyzwaniem dla osób zdrowych i motywować je do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.


Każdy człowiek jest ważny, bez względu na to kim jest, a silniejszy zawsze powinien pomagać słabszemu. Ważne jest to, abyśmy wciąż okazywali szacunek wszystkim ludziom, a szczególnie osobom niepełnosprawnym, a wtedy każdy dzień będzie kolejnym krokiem w drodze do spełniania ich marzeń.


Bardzo dziękujemy podopiecznym i terapeutom z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej za interesującą prelekcję, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.