Najnowsze wydawnictwa dotyczące ziemi olkuskiej były tematem spotkania w Bibliotece.

Z okazji wydania 15. numeru półrocznika Ilcusiana do Biblioteki przybyło wiele osób, które swoje zainteresowania i pasje łączą z przyrodą, historią i kulturą naszego regionu.
Najnowszy numer Ilcusian zawiera wiele ciekawych artykułów, ich tematykę w swoim wystąpieniu przybliżył na spotkaniu redaktor naczelny pisma - Jacek Sypień. Wśród zagadnień, którym poświęcony jest 15. numer półrocznika, znajdziemy artykuły: Kościoły jangrockie autorstwa Eugeniusza Żaby, Ile ołowiu wydobywano w Olkuszu do końca XX wieku (cz.IV) Ryszarda Wnuka, Burmistrzowie Olkusza w latach 1914-1939 Jacka Sypienia, Powojenne losy mienia gmin żydowskich w Olkuszu i Wolbromiu Krzysztofa Kocjana, Wspomnienie zapomnianego miejsca - Ośrodek Harcerski w Olkuszu Dawida Koniecznego, Diamentowa biblioteka Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie - historia i działalność w latach 1956-2016 Grażyny Szeląg.
Spotkanie stało się również doskonałą okazją na zaprezentowanie innych wydawnictw, poświęconych regionowi olkuskiemu. Bogate zbiory pocztówek pana Marka Piotrowskiego są tematem publikacji Olkusz na starej pocztówce. Autorami tekstu do tego opracowania są Marek Piotrowski i Jacek Sypień. To unikatowe na skalę naszego regionu  wydawnictwo zostało wydane dzięki Urzędowi Miasta i Gminy w Olkuszu. Publikacja prezentuje pocztówki z podziałem na obiekty i tematy, które są na nich zaprezentowane – wśród nich: kościół, rynek, stare miasto, panorama miasta, stacja kolejowa, fabryka, zamek Rabsztyn, stowarzyszenia, górnictwo.
Przewodnik po Krainie Białej Przemszy (tom 1)  to kolejne wydawnictwo, z którym mogliśmy się zapoznać podczas spotkania. Autorami teksów są Józef Niewdana i Przemysław Reinfus, a wydawcą Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy. Wydawnictwo poświęcone jest powiatowi olkuskiemu z podziałem na poszczególne gminy. Interesujące zdjęcia ilustrują omawiane w przewodniku miejsca, a zamieszczona na końcu bibliografia stanowi doskonałą bazę do dalszych poszukiwań.
Wszystkie z omówionych publikacji  można nabyć u wydawców lub wypożyczyć w Bibliotece.