Szanowni Państwo !

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez olkuską Bibliotekę.

Biblioteka oferuje nieodpłatnie:

  • wypożyczanie zbiorów (książek, audiobooków, filmów),
  • zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych
  • dostęp do serwisu informacji prawnej lex
  • dostęp do Internetu
  • bogatą ofertę zajęć edukacyjnych
  • spotkania z autorami książek i ciekawymi ludźmi
  • wystawy
  • przygotowanie bibliografii do prac dyplomowych i magisterskich.

W  trosce o zbiory oraz dbając o utrzymanie wysokiego poziomu usług olkuska biblioteka zmienia wysokość opłat za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów. Od 1 stycznia 2017 r. za  przetrzymanie każdego wypożyczonego egzemplarza ponad termin określony w § 2 pkt 1 Regulaminu  opłata będzie wynosić 0,20 zł od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.