Warsztaty, prezentacje oraz zajęcia edukacyjno - literackie poświęcone życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza przez cały 2016 rok wzbogacały ofertę edukacyjną naszej Biblioteki.

Uchwałą Sejmu RP rok 2016 ogłoszony został Rokiem Henryka Sienkiewicza - wybitnego pisarza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, który przez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Książki Sieniewicza, pisane ku pokrzepieniu serc, stanowią dzisiaj istotną część dziedzictwa kulturowego narodu. Patronat honorowy nad obchodami Roku Henryka Sienkiewicza w olkuskiej Bibliotece objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Aby upowszechnić wiedzę o wielkim pisarzu i Polaku olkuska Biblioteka zorganizowała cykl imprez:
•    interaktywne warsztaty literackie z prezentacją multimedialną o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych
•    zajęcia edukacyjno-literackie: „Śladami Stasia i Nel” dla uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych, organizowane w ramach projektu Spotkania z lekturą.
9 grudnia 2016 r. wykładem „Uśmiech i humor w utworach Henryka Sienkiewicza” prof. dr hab. Zdzisławy Mokranowskiej zakończyły się obchody Roku Henryka Sienkiewicza w olkuskiej Bibliotece. W wykładzie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu. Pani Profesor przywołała znanych uczniom bohaterów powieści Sienkiewicza. Przybliżyła również postać pisarza oraz bliski mu wzór Polaka –obywatela i patrioty.
We wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w ramach obchodów Roku Sienkiewicza w olkuskiej Bibliotece wzięło udział ponad siedmiuset uczniów z następujących szkół:  Szkoły Podstawowej Nr 1 i  Nr 4 w Olkuszu, Gimnazjum Nr 1 i 3 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej w Gorenicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie, Zespołu Szkół w Dłużcu i Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu.