26 listopada  odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii Olkusza.

Poświęcone zostało promocji najnowszego 25 numeru czasopisma „Ilcusiana”.

Uczestnicy mieli okazję spotkać się z autorami artykułów zamieszczonych na jego łamach oraz posłuchać ich wypowiedzi. Jako pierwszy o zaginionym królewskim trakcie krakowskim w bardzo ciekawy, gawędziarski sposób opowiedział Jacek Sypień - Redaktor Naczelny czasopisma. Spotkanie zakończyło wystąpienie Zdzisława Lorka na temat uwolnienia grupy więźniów z niemieckich obozów koncentracyjnych. Wśród przybyłych gości był również  Norbert Karaś, autor artykułów poświęconych nazwom ulic w miastach i wsiach regionu olkuskiego.

Już dziś zapraszamy na kolejne - grudniowe spotkanie, które odbędzie się 17 grudnia.