Ostatnie  spotkanie Klubu Miłośników Historii Olkusza poprowadził Pan Jacek Sypień.

Mówił  on o odzyskaniu niepodległości na naszych terenach oraz zaprezentował sylwetki olkuskich „ojców niepodległości”: Jana Jarno, Stefana Buchowieckiego oraz Antoniego Minkiewicza.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 26 listopada o godz. 17.00.