Na scenie na rynku w Olkuszu stoi grupa dzieci ( laureatów konkursu) trzymają w rękach dyplomy i nagrody w białych torebkach, za nimi stoiBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Pan Roman Piaśnik oraz komendant Straży Miejskiej w Olkuszu

20 października 2021 r. na olkuskim Rynku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Pan Roman Piaśnik.

Konkurs zorganizowany został przez olkuską Straż Miejską oraz olkuską Bibliotekę i nawiązywał do szczytnej i niezwykle ważnej dla Olkusza akcji „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”, zainicjowanej w czerwcu br. przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – Pana Romana Piaśnika. Było to nie tylko sprzątanie Olkusza, ale także doskonała lekcja ekologii, która miała na celu uświadomienie mieszkańcom Srebrnego Grodu, że należy dbać o środowisko i najbliższe otoczenie.

 

Konkurs, przeznaczony dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z Miasta i Gminy Olkusz, miał  na celu zaangażowanie dzieci i młodzież do podjęcia aktywności związanych z ochroną naturalnego środowiska, propagowanie wśród młodych mieszkańców Srebrnego Grodu właściwej postawy proekologicznej i ekologicznego stylu życia.

 

Wydarzenie zaszczycił swą obecnością Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, który podziękował wszystkim za liczny udział w konkursie, zachęcił do dbania o czystość Srebrnego Miasta, wręczył nagrody laureatom konkursu oraz zaprosił dzieci do zwiedzenia Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

Spośród ponad pięciuset uczniów, którzy wzięli udział w Konkursie, nagrody (ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz, olkuską Straż Miejską oraz olkuską Bibliotekę) otrzymali:

W kategorii uczniowie przeszkoli:

I miejsce ex aequo zdobyli: Nel Dudek z Przedszkola nr 7 w Olkuszu, Antonina Karbowska oraz Leon Rogóż z Przedszkola nr 8 w Olkuszu.

II miejsce ex aequo zajęli: Nikodem Słowik oraz Sara Swędzioł z Przedszkole nr 13 w Olkuszu, Maja Skalska oraz Maja Nawrot z Przedszkole nr 3 w Olkuszu.

III miejsce zajęły: Zuzanna Wróbel oraz Zofia Blecharczyk z Przedszkola nr  13 w Olkuszu

W kategorii uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych:

I miejsce zajął Antoni Cieśla z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie, 

II miejsce ex aequo zdobyły: Marcelina Gąsiorek z Ogniska Artystycznego „Żaczek” w Olkuszu oraz Inez Słomińska  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu, 

III miejsce ex aequo zajęły Elena Kędzierska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu oraz Helena Adamek z Ogniska Artystycznego „Żaczek” w Olkuszu

Wyróżnienia otrzymali: Emilia Dudzik ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, Filip Tyliba z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, Oliwia Puczka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu oraz Alicja Domagała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu

W kategorii uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych:

I miejsce zdobył Jan Misztal ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu,

II miejsce zajęły ex aequo Róża Albiniak oraz Lena Frączek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu,

III miejsce zdobyła Zofia Majcher z Ogniska Artystycznego „Żaczek” w Olkuszu.
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Jałowiec z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie, Anna Barańska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu oraz Michał Stawinoga ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu.

W kategorii uczniowie klas VII-VIII ze szkół podstawowych:

I miejsce zajął Filip Nocoń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce,

II miejsce zdobyła Aleksandra Tylnicka ze Szkoły Podstawowej w Gorenicach.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej  w Gorenicach: Jagoda Struzik, Michał Kajda oraz Maria Zajega.

 

Zwieńczeniem konkursu będzie wydanie kalendarza z pracami laureatów konkursu.

Za pomoc w realizacji konkursu oraz wsparcie działań olkuskiej Straży Miejskiej oraz olkuskiej Biblioteki serdecznie dziękujemy Panu Romanowi Piaśnikowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Olkuszu.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i bardzo liczny udział w konkursie.