Kim byli żołnierze wyklęci? Jak dotrzeć do ich rodzin? Jak długo trwa pamięć? na te i inne pytania odpowiadał na spotkaniu
z młodzieżą Kajetan Rajski.

25 listopada w olkuskiej Bibliotece miało miejsce spotkanie z Kajetanem Rajskim, studentem prawa i teologii, dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym kwartalnika „Wyklęci”.  Kajetan Rajski jest autorem wielu książek, m.in. „Wyklęci” oraz dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Za prowadzoną działalność odznaczony został Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
Podczas spotkania autor opowiadał o swoim zainteresowaniu historią oraz o ostatnich książkach. Aby napisać „Wilczęta” Kajetan Rajski musiał przeprowadzić wiele spotkań i wywiadów z żyjącymi dziećmi żołnierzy wyklętych.  Swoimi publikacjami autor chciał uzupełnić lukę w tematyce rodzin, a zwłaszcza dzieci żołnierzy wyklętych.
W spotkaniu w olkuskiej Bibliotece uczestniczyli uczniowie olkuskich szkół średnich.