Po raz kolejny olkuska Biblioteka włączyła się  w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Tegoroczne wydarzenie odbyło się tylko w przestrzeni wirtualnej,
z  wykorzystaniem różnych form i narzędzi  komunikacji zdalnej.
Celem akcji jest uświadomienie wszystkim dorosłym, a zwłaszcza rodzicom, potrzeby codziennego czytania dzieciom ciekawych książek w serdecznej atmosferze. Jest to najlepsza strategia wychowania myślącego, kulturalnego, ciekawego świata i emocjonalnie inteligentnego człowieka.


Podobnie jak w latach ubiegłych, do udziału w Tygodniu Czytania Dzieciom zaproszone zostały znane i lubiane osobistości lokalnej społeczności, mające autorytet i znakomity kontakt z dziećmi.
W tym roku w olkuskiej Bibliotece dzieciom czytali:
•    Pan Łukasz Rychlewski – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
•    Pani Krystyna Kowalewska – Wicestarosta Olkuski
•    Pan Wojciech Panek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu
•    Ppłk. rez. nawig Marek Lasek
•    Pani Grażyna Kaziród – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu
Oprócz codziennego czytania dla dzieci przygotowano również inspirowane literaturą dziecięcą liczne minikonkursy i interaktywne quizy.  
W XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom ogłoszony został również Konkurs Plastyczny „Olkuskie legendy”, inspirowany książką „Legendy Srebrnego Grodu”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I do III ze szkół podstawowych.
Bardzo dziękujemy Czytającym za przyjęcie zaproszenia i znakomitą interpretację utworów z literatury dziecięcej, a Dzieciom i Rodzicom za bardzo liczny udział we wszystkich wirtualnych wydarzeniach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, zorganizowanych przez olkuską Bibliotekę.  
Wszystkie wydarzenia z XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w olkuskiej Bibliotece można obejrzeć pod adresem:
https://www.facebook.com/watch/biblioteka.olkusz/2788077414627276/