8 stycznia 2020 roku młodzież z olkuskich szkół miała okazję wziąć udział w spotkaniu „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”. Dyskusję  na temat losów polskiego ziemiaństwa podczas II wojny światowej. prowadziła Katarzyna Łysak (OBEN IPN w Krakowie), a udział wzięli prof.  dr hab. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) dr Marcin Chorązki (OBEN IPN w Krakowie).  Podczas spotkania Jacek Sypień opowiedział o dworkach szlacheckich w Małopolsce.

Spotkanie stanowiło jeden z elementów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Bibliotekę Raczyńskich  w Poznaniu.