W piątek, 6 września 2019 r. na olkuskim Rynku odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania - ogólnopolskiej akcji organizowanej pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Organizatorem wydarzenia była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Olkuszu.


Z inicjatywy  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w tym roku publicznie czytany był zbiór Nowel polskich. W liście czytamy:  „Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze
z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza
i Stefana Żeromskiego”.

    Wydarzenie olkuskiej Biblioteki otworzyła Pani Jolanta Zięba – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. Odczytany został również list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Miłośnicy polskiej literatury klasycznej oraz uczniowie z olkuskich szkół wysłuchali fragmentów Nowel polskich, które w kolejności interpretowali:
•    Bożena Krok - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
•    Bogumił Sobczyk  - Starosta Powiatu Olkuskiego
•    Paulina Polak – Dyrektor Samorządowego  Zespołu Edukacji w Olkuszu
•    Dr hab. prof. UP – Marek Pieniążek
•    Małgorzata Dachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu
•    Mirosław Jurczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
•    Irena Majda - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
•    Katarzyna Polak - Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
•    Aldona Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu
•    Dr hab. prof. AST – Przemysław Kania – Prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu
•    Grażyna Kaziród – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu
•    Jacek Majcherkiewicz - olkuski malarz, rysownik, poeta, felietonista, satyryk, laureat wielu prestiżowych nagród literackich i plastycznych
•    Iwona Sroka - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
•    Wojciech Panek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu
•    Marida Zoń – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu
•    Jolanta Kluczewska – Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu
Każda z czytanych nowel poprzedzona została krótkim wstępem historyczno-literackim przygotowanym przez dra hab. prof. UP – Marka Pieniążka.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Narodowego Czytania mieli możliwość otrzymania okolicznościowej pieczęci przesłanej z Kancelarii Prezydenta RP na egzemplarzach czytanych nowel.
Wpisując się w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki i ogłoszenie przez Senat roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, wydarzeniu olkuskiej Biblioteki towarzyszyła muzyka kompozytora. Dodatkowo uczestnicy Narodowego Czytania mogli obejrzeć na olkuskim Rynku wystawę "Olkusz i ziemia olkuska podczas II wojny światowej" przygotowaną merytorycznie przez Jacka Sypienia, Mateusza Radomskiego i Konrada Kuliga, a opracowaną graficznie przez olkuską Bibliotekę.
 „Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Ponadto celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz za udostępnienie płyty rynku, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olkuszu – za obsługę nagłośnienia, a Zarządowi Osiedla Pomorzany za bezpłatne użyczenie namiotów.
Równie serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w tegorocznej inicjatywie. Czytającym za piękną interpretację fragmentów Nowel polskich a uczestnikom: młodzieży, nauczycielom oraz naszym Czytelnikom - za wyjątkową postawę oraz wsparcie naszej akcji.