17 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne a zarazem ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem Klubowicze zapoznali się z życiem i twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz omówili jego powieść  „Inny świat. Zapiski sowieckie". Książka stanowi dogłębną relację więźnia, któremu udało się przeżyć w łagrze w Jercewie. Ukazał w niej autor nie tylko przerażające wspomnienia, nieludzkie warunki życia w obozie i bestialski sposób traktowania więźniów, ale też przedstawił sylwetki bohaterów, którzy pośród odczłowieczenia umieli zachowywać się jak ludzie.

Styl Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest maksymalnie oszczędny, precyzyjny i lapidarny. Opisy sytuacji ekstremalnych pozbawione są patosu, szokują spokojem i rzeczowością. Odtwarzaniu kolorytu lokalnego sprzyja wprowadzenie swoistego “obozowego esperanto” (np. zwroty rosyjskie, nazewnictwo typu “urka”, “iteerowiec”, “zona”, “lesorub” itp.)
Okazją do spotkania jest ogłoszony przez Sejm RP Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, obierającego za przedmiot swego pisarstwa opór stawiany przez człowieka różnorodnym postaciom nicości (totalitaryzmom, religijnemu zwątpieniu, poczuciu egzystencjalnego osamotnienia, instrumentalizacji życia).  W jego dorobku odnaleźć można krytykę literacką, prozę, esej, a także oryginalne formy mieszane.
Herling-Grudziński był nie tylko wybitnym pisarzem i publicystą emigracyjnym, ale też więźniem sowieckich łagrów, uczestnikiem Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcą „Kultury” paryskiej oraz współpracownikiem Radia Wolna Europa. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w olkuskiej Bibliotece.
Na kolejne spotkanie DKK zapraszamy 23 września 2019 r. o godz. 16.00.