”Prawo autorskie w działalności biblioteki” było tematem kolejnego szkolenia dla bibliotekarzy powiatu olkuskiego zorganizowanego 6 czerwca przez olkuską Bibliotekę w ramach Programu Partnerstwo dla książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; zadania: Wyraź to - kreatywnie, nowatorsko, legalnie.
Szkolenie poprowadziła dr Sybilla Stanisławska-Kloc adiunkt w Katedrze (dawnym Instytucie) Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Wykładowca prawa cywilnego, autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka monografii Ochrona baz danych oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.