17 kwietnia 2019 roku odbyło się szkolenie „Zamówienia publiczne do 30 000€ w instytucjach kultury” prowadzone przez Pawła Kwaśniewskiego – specjalistę z zakresu zamówień publicznych. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze z terenu powiatu olkuskiego, którzy w swoich bibliotekach realizują różnorodne zamówienia. Podczas spotkania omówiono obowiązującą ustawę „Prawo zamówień publicznych” oraz sposoby jej wykorzystywania w bibliotekach.

W spotkaniu wzięło udział 17 osób.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.