Realizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu projekt „Olkusz czasów Jana Jarno” miał na celu zaprezentowanie w zróżnicowanej i atrakcyjnej dla odbiorcy formie pamiętników Jana Jarny jako źródła informacji o historii Olkusza.
Zeszyty z rękopisami pamiętników Jana Jarny z lat 1915-1917 zostały zeskanowane, a następnie częściowo opublikowane na stronie internetowej Biblioteki. Do społecznego przepisywania wspomnień olkuskiego kowala w ramach projektu zgłosiło się 27 uczestników projektu.

Efektem prac jest publikacja książkowa „Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno. Część II: 1915-1917”, zawierająca wszystkie przepisane zeszyty z lat 1915-1917. Książka zwiera także część popularnonaukową, poświęconą życiu społeczeństwa olkuskiego oraz powstających lub funkcjonujących już instytucji (jak olkuska biblioteka czy gimnazjum). Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 250 egzemplarzy i jest rozprowadzane bezpłatnie. CZYTAJ KSIĄŻKĘ


Jako element zadania została opracowana i wydana w nakładzie 9 tys. ulotka, która razem z książką zostanie wysłana do wszystkich szkół i bibliotek w powiecie olkuskim. CZYTAJ
Kolejnym punktem projektu był konkurs "Olkusz czasów Jana Jarno", przeprowadzony w trzech kategoriach: filmowej, literackiej i plastycznej. Kategoria filmowa, w której zadaniem było nakręcenie filmu była adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Kategoria literacka dla klas IV-VIII szkół podstawowych obejmowała napisanie opowiadania. Kategoria plastyczna natomiast skierowana była do klas I-III szkół podstawowych, a ocenie podlegały prace plastyczne ukazujące Olkusz z lat 1915-1917. Temat wszystkich prac musiał bezpośrednio nawiązywać do pamiętników Jana Jarny. Konkurs poprzedzony był warsztatami dla każdej z trzech kategorii, na których uczestnicy dowiedzieli się m. in. jak napisać scenariusz filmu, nakręcić dobre ujęcie i jakiego programu użyć do montażu, a także jak napisać ciekawe opowiadanie. Najmłodsi uczestnicy warsztatów zapoznali się z fotografiami i dokumentami dotyczącymi Olkusza z lat 1915-1917. Jury konkursu wybrało nagrodzone prace:


Kategoria plastyczna
I Miejsce – Nikodem Piechowicz

II Miejsce – Wiktor Gałka

III Miejsce – Alicja Ślęzak

Wyróżnienie – Aleksandra Bukowska

Wyróżnienie – Michał Gumółka


Wyróżnienie – Aleksander GłąbKategoria literacka
I Miejsce – Milena Pieniążek CZYTAJ
I Miejsce – Adam Solich CZYTAJ
II Miejsce – Alicja Sowula
III Miejsce – Nike Kowalska
Wyróżnienie – Maciej Pałka

Kategoria filmowa
I Miejsce – Piotr Cieśliki i Oskar Janawa

II Miejsce – Bartosz Chwast
III Miejsce – Dominik MatysekTrzecim działaniem projektowym, obok publikacji i konkursu, była wystawa planszowa pokazująca Olkusz z lat 1915-1917, aktualnie prezentowana w PiMBP w Olkuszu. Materiały fotograficzne i dokumenty udostępnione zostały przez Bibliotekę oraz instytucje będące partnerami projektu: Ochotniczą Straż Pożarną w Olkuszu prowadzącą Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Olkuszu im. Aleksandra Janowskiego prowadzące Muzeum Regionalne im. Antoniego Minkiewicza.
Na zakończenie projektu, 23 listopada 2018 r., zorganizowano otwarcie wystawy połączone z finałem konkursu i prezentacją książki. W spotkaniu uczestniczyły osoby zajmujące się odczytywaniem pamiętników Jana Jarny, uczniowie biorący udział w konkursie, partnerzy projektu, regionaliści, a także osoby zainteresowane tematyką realizowanego projektu i historią ziemi olkuskiej.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy, prezentowanej do końca grudnia w Bibliotece. Potem wystawa będzie nieodpłatnie wypożyczana do zainteresowanych szkół, bibliotek i ośrodków kultury. Można ją również obejrzeć w wersji cyfrowej TUTAJ.