W dniach od 16 czerwca do 27 czerwca 2018 r. Biblioteka będzie nieczynna z powodu skontrum (inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych).

Zgodnie par. 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U.  2008.205.1285) „Skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się, co najmniej raz na 5 la.
Ostatnie skontrum w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu było przeprowadzone w czerwcu 2013 r.