W piątek, w ramach projektu "Przyszłość jest dziś - 3 dni z fantastyką" dofinansowanego ze środków MKiDN, mieliśmy okazję wysłuchać w Bibliotece wykładu "Dlaczego dzieci kochają fantastkę?" dr Grażyny Lewandowicz-Nosal, pracującej w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, specjalistki w zakresie bibliotek publicznych dla dzieci oraz literatury dla dzieci i młodzieży.

Prelegentka jest również członkiem PS IBBY, kolegium redakcyjnego „Guliwera. Czasopisma o książce dla dziecka” i „Poradnika Bibliotekarza” oraz jurorką Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im K. Makuszyńskiego.

W ciekawym wykładzie wzięli udział bibliotekarze powiatu olkuskiego, nauczyciele oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr Grażyny Lewandowicz-Nosal "Fantastyczna literatura fantstyczna" opublikowanym w "Trendach".