15 maja 2017 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w olkuskiej Bibliotece odbyła się po raz czwarty OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, zorganizowana  przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz PiMBP w Olkuszu. Olimpiada przeznaczona była dla uczniów klas „0” z przedszkoli miasta i gminy Olkusz, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu.

Celem Olimpiady z Języka Angielskiego było rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności  zdobywania wiedzy oraz budzenie i rozwijanie wśród dzieci  zainteresowań językiem angielskim, a także stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.
W czasie kiedy prace konkursowe były sprawdzane, uczniowie przedszkoli  wzięli  udział w warsztatach prowadzonych przez lektorkę z Centrum Helen Doron w Olkuszu.
Komisja konkursowa, pod przewodnictwem pani Tatiany Redel - Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu,  postanowiła przyznać I miejsce - Soni Bańczyk z Niepublicznego Przedszkola Językowego KRAINA WIEWIÓREK  w Olkuszu, II miejsce - Apolonii Maślanka z Przedszkola Nr 13 w Olkuszu, a III miejsce – Lilianie Mędrek z Niepublicznego Przedszkola Językowego KRAINA WIEWIÓREK  w Olkuszu.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Centrum Helen Doron w Olkuszu, a zdobywca I miejsca otrzymał dodatkowo kupon na bezpłatny trymestr nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz puchar Helen Doron dla siebie i przedszkola. Wręczenie pucharu dla zwycięskiego przedszkola odbędzie się 20 maja 2017 r.  podczas uroczystej Gali End of The Year Show.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej Olimpiadzie już za rok!