W sobotnie przedpołudnie dzieci w wieku od 5 do 7 lat wzięły udział w zajęciach organizowanych w ramach nowego projektu „Soboty z angielskim”. Zajęcia są bezpłatne i otwarte.

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie zdolności i umiejętności językowych dziecka poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł zabawę oraz  zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez powszechny i bezpłatny dostęp do zbiorów w języku angielskim oraz do programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.

Umiejętności i kompetencje językowe dzieci rozwijane będą również przez integracyjne gry i zabawy oraz poprzez naukę piosenek, wierszyków i wyliczanek Zajęcia wzbogacane są też pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania.