Serdecznie zapraszamy do aktywności wolontariackiej w PiMBP.

Jeśli jesteś zainteresowany społeczną aktywnością na rzecz kultury, ciekawi Cię funkcjonowanie naszej instytucji - zgłoś się do nas. Jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno krótko, jak i długoterminową.

Proponujemy współpracę w dziedzinach:


1. Wolontariusza, do pracy przy digitalizacji prasy regionalnej

Obowiązki: skanowanie materiałów
Wymagania: obsługa komputera
Mile widziane: umiejętność obróbki materiałów graficznych w programie GIMP, zainteresowania tematyką regionalną
Częstotliwość: do ustalenia


2. Wolontariusza, do obróbki materiałów graficznych

Obowiązki: obróbka skanów dokumentów w programie GIMP lub w przypadku pracy zdalnej w innym programie graficznym posiadanym przez wolontariusza
Częstotliwość: do ustalenia, możliwość pracy zdalnej

 

Nasze doświadczenia

Z wolontariuszami współpracujemy od 2012 r. Głównym celem wolontariatu jest wsparcie ich działalnością biblioteki. Współpraca z wolontariuszami w PiMBP ma charakter formalny. Z każdym wolontariuszem podpisujemy indywidualne porozumienie o współpracy (umowę). Wolontariusze są przeszkoleni z zakresu BHP, mają zapewnioną opiekę koordynatora i szkolenie merytoryczne. Dbamy o identyfikację wolontariuszy z działalnością naszej biblioteki. Wolontariusze wprowadzani są w działalność statutową naszej biblioteki oraz mają możliwość poznania pracowników. Wspieramy wolontariuszy poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach merytorycznych, konferencjach, spotkaniach integracyjnych. Wśród ogólnej liczby naszych wolontariuszy wspólpracowało z nami w 2012 r. 83% kobiet i 17% mężczyzn, a w 2013 r. 54% kobiet i 46% mężczyzn . Nasi wolontariusze to głównie osoby młode, uczące się i studiujące. Dla większości wolontariat w bibliotece jest debiutem pracowniczym. Blisko 17% pracuje z nami dłużej niż 6 miesięcy, ich zaangażowanie ma charakter długoterminowy. Wolontariusze wykonują prace: pomoc przy digitalizacji zbiorów, tłumaczenia tekstów do audio przewodnika i strony internetowej, prowadzenia zajęć edukacyjnych – kursy szybkiego czytania, pomoc w konserwacji księgozbioru, pomoc w działalności promocyjnej biblioteki. W 2012 r. wolontariusze przepracowali na rzecz biblioteki 65,5 godzin, a w 2013 r. 342 godzin.

Zapraszamy do współpracy!

Dziękujemy naszym ochotnikom!

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy Certyfikat Dobrego Wolontariatu jako instytucja spełniająca standardy współpracy z wolontariuszami określone w programie Dobry Wolontariat. Certyfikat ten przyznawany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz ogólnopolską sieć Centrów Wolontariatu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za dotychczasową współpracę i pomoc w naszych codziennych obowiązkach. Wspieracie i aktywizujecie funkcjonowanie naszej instytucji  oraz pobudzacie do dalszych działań.

Dzięki waszym staraniom powstał m.in. audioprzewodnik po naszej miejscowości: „Olkusz. Posłuchaj i zobacz”. Wasza praca przy tym projekcie to m.in. nagrania ścieżek, tłumaczenia tekstów na języki obce, przeszkolenia pracowników z zakresu bhp oraz promocja naszego audioprzewodnika.

Dzięki waszej pomocy możliwa jest również dygitalizacja zbiorów mających szczególne znaczenia dla naszego regionu. Dzięki waszemu wsparciu zdygitalizowana została  m. in. Kronika Powiatu Olkuskiego – czasopisma ukazującego się na początku XX wieku w Olkuszu.

Dodatkowo nasi wolontariusze to animatorzy życia lokalnego rozbudzający w młodych ludziach chęć do uczęszczania do biblioteki i zapoznawania się z jej ofertą. Ochotnicy współtworzyli m.in. takie zajęcia jak: „Bajkowe soboty dla rodziny” oraz „Akademie Rozwoju”. 

Dotychczas naszej bibliotece udzieliło wsparcia 16-tu wolontariuszy. W związku z zakończeniem dotychczasowych prac w podziękowaniu za zaangażowanie przekazaliśmy naszym 11-tu najbardziej aktywnym ochotnikom zaświadczenia oraz plecaki.

Dziękujemy bardzo!