W naszej Bibliotece obowiązują:

  • Regulamin świadczonych usług 
  • Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • Regulamin imprez
  • Procedury organizacji zajęć lub wydarzeń dla  dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi regulaminami i procedurami

POBIERZ regulaminy

POBIERZ Procedury organizacji zajęć lub wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19

POBIERZ PROCEDURY FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLKUSZU W TRAKCIE EPIDEMII COVID 19 W POLSCE