W naszej Bibliotece obowiązują:

  • Regulamin świadczonych usług 
  • Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • Regulamin imprez
  • Procedury organizacji zajęć lub wydarzeń dla  dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi regulaminami i procedurami

Regulamin Świadczonych Usług w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu

Regulamin Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną - Newsletter w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu

Regulamin Imprez w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu

Procedury funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu od dnia 28 marca 2022r.