Warsztaty z interaktywnym robotem edukacyjnym, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadzi dzieci w świat nowych technologii.

Poprzez zabawę uczestnicy poznają podstawy kodowania i programowania. Programowanie wpływa  korzystnie zarówno na możliwości poznawcze jak i umiejętności społeczne dzieci, rozwija całą gamę umiejętności szkolnych i społecznych.

Zauważalne postępy notuje się w takich obszarach jak pamięć wzrokowa, czy umiejętności językowe, uczy rozwiązywania problemów, dekompozycji (dzielenia dużych zadań na mniejsze), wnioskowania, korekty błędów, rozwija  myślenie logiczne. Pozytywny wpływ na rozwój twórczości i kreatywności ma także łączenie programowania z innymi zainteresowaniami dzieci jak: książka, muzyka, film czy animacja.

Warsztaty dla dzieci  w wieku 7 - 8 lat.