Poprzez różne ciekawe zadania i ćwiczenia, dzieci od 8 do 10 lat (uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych) doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w czytanym tekście istotnych informacji oraz logicznego myślenia i zapamiętywania.

Uczestnicy zajęć m.in. rozwiązują zagadki logiczne i matematyczne oraz testy czytania ze zrozumieniem, wykonują rysunki według instrukcji, a także układają zdania z „rozsypanek wyrazowych”.

Warsztaty odbywają raz w miesiącu, w sobotę o godz. 10.00.