W każdy czwartek zapraszamy dzieci od 8 do 10 lat na parateatralne warsztaty inspirowane utworami z klasyki literatury dziecięcej, z wykorzystaniem dramy i biblioterapii.

Zajęcia są otwarte i bezpłatne.

Celem zajęć jest przełamywanie zahamowań i kompleksów, rozwijanie twórczości i kreatywności, kształtowanie osobowości, wrażliwości, ekspresji i uczuciowości dziecka oraz rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.