Celem powstania książki było zebranie i opisanie miejsc pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, ale także przypomnienie wydarzeń i ludzi, które te pomniki i tablice upamiętniają.

Książka została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

CZYTAJ KSIĄŻKĘ