Olkuska Biblioteka aktywnie włącza się w działania kulturalne, edukacyjne i społeczne podejmowane zarówno lokalnie, jak i ogólnokrajowo. Nasze zaangażowanie jest doceniane i chwalone, czego wyrazem są liczne dyplomy, podziękowania i certyfikaty, które prezentujemy poniżej.