Deklaracja dostępności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

Dostępność cyfrowa

Powiatowa i Miejska Biblioteka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.olkusz.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu (w skrócie PiMBP w Olkuszu):
•    Telefon: +48 32 64 30 619
•    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Adres korespondencyjny: ul. Fr. Nullo 29b 32-300 Olkusz
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.biblioteka.olkusz.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2020r.

Strona internetowa www.biblioteka.olkusz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
•    zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Olkuszu,
•    nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie  posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Olkuszu
•    nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową: zostały opublikowane przed 2020-09-23
•    nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•    możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
•    możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
•    wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
•    możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
•    możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersja tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
•    możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
•    podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny

Strona nie posiada:
wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-26.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Dziąbek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  32 643 06 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby w:
•    Olkuszu, ul. Nullo 29b
•    Olkuszu, ul. Długiej 19
•    Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16
•    Olkusz, ul. Konopnickiej 4
•    Braciejówka 60
•    Gorenice, ul. Leśna 1
•    Osiek 79b
•    Żurada, ul. Słoneczna 16


Nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny PiMBP w Olkuszu, ul.  Fr. Nullo 29b

Budynek Biblioteki ma 3 kondygnacje. Do wejścia głównego można dostać się od ulicy Fr. Nullo, gdzie przy schodach chodnikowych znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.  Do wejścia głównego można dostać się również od strony ul. Słowackiego, gdzie znajdują się miejsca postojowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Schodząc trzeba pokonać 16 stopni, przy których nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Schodząc z miejsc postojowych przy ul. Słowackiego należy ominąć schody, pójść dalej prosto i za posesjami prywatnymi znajduje się chodnik bez utrudnień architektonicznych  Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez dwoje nie rozsuwanych automatycznie szklanych drzwi. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. W budynku Biblioteki  nie ma dostępnej szatni. Po lewej stronie znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na wyższe kondygnacje budynku osobom ze specjalnymi potrzebami.  Aby skorzystać z dźwigu należy wezwać pracownika. W tym celu należy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie na wysokości klamki. Po naciśnięciu przycisku będzie słyszalny sygnał dźwiękowy przywołujący pracownika.
Komunikację między piętrami zapewniają dźwig dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz schody. Pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo. Kontrastowo są oznaczone drogi ewakuacyjne.
W głównym budynku jest 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 1 toaleta przeznaczona dla dzieci - znajdujące się na 2 kondygnacji. Na trzeciej kondygnacji znajdują się oddzielne toalety dla kobiet i dla mężczyzn.
W bibliotece głównej dostępne są następujące przestrzenie: zlokalizowane na drugiej kondygnacji wypożyczalnia dla dzieci – oferująca literaturę dziecięcą oraz czytelnia dla dzieci (pełniąca rolę sali konferencyjnej), mediateka – pracownia komputerowa dostępna dla wszystkich na zajęcia edukacyjne oraz zapewniająca dostęp do Internetu. W mediatece zgromadzone są zbiory multimedialne, między innymi audiobooki, które zapewniają dostęp do literatury osobom ze szczególnymi potrzebami. Na trzeciej kondygnacji znajduje się wypożyczalnia da dorosłych. W wypożyczalni dla dorosłych oferujemy również książki z dużą czcionką.
W budynku biblioteki głównej zastosowano kontrastowe oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Budynek Filii nr2 w Olkuszu, ul.  Długa 19

Filia biblioteki znajduje się na drugiej kondygnacji w budynku Remizy OSP. Wejście od ulicy Długiej, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się do biblioteki trzeba pokonać troje nierozsuwanych drzwi oraz schody z 15 stopniami.  W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  32 645 01 20. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.

Budynek Filii nr3 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 14/16

Filia biblioteki znajduje się na drugiej kondygnacji pawilonu handlowego. Budynek posadowiony jest na terenie, na którym występuje różnica poziomów. Dlatego korzystając z wejście od ulicy Legionów Polskich trzeba pokonać 25 schodów. Natomiast z tyłu budynku można dostać się z do biblioteki z poziomu gruntu. Bez konieczności pokonywania schodów. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych. W razie problemów z dotarciem, można kontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 754 77 55

Budynek Filii nr5 w Olkuszu, ul. Konopnickiej 4

Filia biblioteki znajduje się w pawilonie handlowym na pierwszej kondygnacji. Od ulicy do wejścia do biblioteki prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  32 645 08 92. Pracownik przyniesie potrzebne książki.

Budynek Filii w Gorenicach, ul. Leśna 1

Biblioteka mieści się na pierwszej kondygnacji w budynku obok  plebanii w Gorenicach. Aby wejść do budynku, w którym mieści się biblioteka trzeba pokonać 2- stopniowe schody i dwoje drzwi. Do biblioteki prowadzi korytarz. Biblioteka znajduje się po lewej stronie, prowadzą do niej jedne drzwi. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Osieku, Osiek 79b

Biblioteka mieści się na pierwszej kondygnacji w Szkole Podstawowej. Wejście od strony drogi z zapewnionym podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po wejściu do szkoły, kierujemy się w prawo. Biblioteka znajduje się w Sali na wprost, za przeszklonymi drzwiami. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Żuradzie, ul. Słoneczna 16

Biblioteka znajduje się na pierwszej kondygnacji w budynku remizy OSP. Do budynku wchodzi się z ulicy Słonecznej, do biblioteki prowadzi 12 stopni, ale obok nich znajduje się łagodny podjazd pod same drzwi. Aby skorzystać z podjazdu trzeba pokonać jeden niewielki stopień. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  32 641 25 22. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Pracownicy pierwszego kontaktu nie zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
•    Na stronie internetowej nie jest dostępny film w Polskim Języku Migowym z podstawowymi informacjami o Bibliotece.
•    Biblioteka, n swojej stronie internetowej nie ma dodatkowych informacji o ofercie dla osób niepełnosprawnych
•    W Bibliotece działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług. Rolę taką pełnią wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu