Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki na spotkaniu wręczenia nagród laureatom jubileuszowej - X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”. Zdjęcie przedstawia 8 laureatów, stojących obok siebie, trzymających przed sobą dyplomy i nagrody, po prawej stronie obok nich stoi Pani Dyrektor Biblioteki – Beata Dziąbek. W lewym dolnym rogu znak wodny - logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

29 listopada 2022r.  w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu odbyło się wręczenie nagród laureatom  jubileuszowej - X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas od szóstych do ósmych ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego.

Celem Konkursu jest kształtowanie kultury czytelniczej i świadomości językowej, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, popularyzacja literatury młodzieżowej, a także rozwijanie młodych talentów.

Zadaniem uczestników było nagranie 4-minutowego filmu,  wykonanego na  nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym, na którym uczeń czyta prozatorski fragment wybranego utworu Marii Konopnickiej.  Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2022 -  Rokiem Marii Konopnickiej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 128 uczniów z 31 szkół z powiatu olkuskiego.

Jury złożone m.in. z przedstawicieli partnerskich szkół, w składzie:

  • Marida Zoń – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu,
  • Małgorzata Krzemień  z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu,
  • Beata Dziąbek – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

postanowiło przyznać:

I miejsce Marii Przybylskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu,

II miejsce Indze Ziarko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu,

III miejsce Dominikowi Chochołowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie

 

Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas spotkania wręczenia nagród laureatom Konkursu Czytelniczego „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”.  Na zdjęciu stoją obok siebie 3 osoby, trzymają w dłoniach dyplomy i torby z nagrodami z logo biblioteki. W lewym dolnym rogu znak wodny - logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

 

Wyróżnienia otrzymali: Majka Bień ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu, Alicja Dziurowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, Natalia Glanowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu, Pola Kasprzyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu, Natalia Krzykawska ze Szkoły Podstawowej w Kluczach, Maria Majewska ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu, Oliwia Mól ze Szkoły Podstawowej w Kluczach, Sylwia Mrówka ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku, Roberto Vitello ze Szkoły Podstawowej w Braciejówce oraz Jan Żak ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas spotkania wręczenia nagród laureatom  jubileuszowej - X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”.  Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor Biblioteki – Beatę Dziąbek. . W tle ekran, na którym wyświetlony jest obraz z napisem: „Patronat honorowy”. W lewym dolnym rogu znak wodny - logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.