Plakat: - zapowiedź spotkania, prostokąt poziomy podzielony na dwie części, na górnej  rycina średniowiecznego Olkusza i czarny  tekst Klub Miłośników Historii Olkusza, dolna część jasno żółta i tekst na niej: 27 stycznia o godz. 17.00, pod Patronatem Miasta i Gminy Olkusz, logo Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii Olkusza, które odbędzie się 27 stycznia o godz. 17.00.

 

Styczniowy Klub Miłośników Historii Olkusza poświęcony będzie „Herbom miast na ziemi olkuskiej”.

 

Na spotkania obowiązują zapisy (osobiście w Bibliotece lub pod numerem tel. 32 643 06 19).

Spotkanie odbędzie się  w reżimie sanitarnym. 

 

Oświadczenie COVID

SERDECZNIE ZAPRASZAMY