Plakat promujący zajęcia Rozumiem, co czytam, na białym tle rozsypane kolorowe literki, na środku na białym tle tekst: Rozumiem, co czytam, 29 stycznia 2022r. o godz. 10.00 dla dzieci z klas 2-3 szkoły podstawowej, Na zajęcia  obowiązują zapisy tel.: 32 643 06 19, Liczba miejsc ograniczona, Logo na górze nad napisami: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu,

Zapraszamy na  zajęcia dla uczniów klas II i III ze szkół podstawowych " Rozumiem, co czytam", warsztaty odbędą się 29 stycznia 2022r. o godz. 10.00.

Poprzez różne ciekawe zadania i ćwiczenia, dzieci od 8 do 9 lat (uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych) doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w czytanym tekście istotnych informacji oraz logicznego myślenia i zapamiętywania.

Uczestnicy zajęć m.in. rozwiązują zagadki logiczne i matematyczne oraz testy czytania ze zrozumieniem, wykonują rysunki według instrukcji, a także układają zdania z „rozsypanek wyrazowych”.

Zapisujcie się już dzisiaj, bo ilość miejsc jest ograniczona.

Tel.: 32 643 06 19

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko wzięło udział w zajęciach wypełnij "Formularz zgody na udział w zajęciach" oraz „Oświadczenie COVID"

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!