Zapraszamy na  zajęcia dla uczniów klas II i III ze szkół podstawowych " Rozumiem, co czytam", warsztaty odbędą się 27 listopada 2021r. o godz. 10.00.

Poprzez różne ciekawe zadania i ćwiczenia, dzieci od 8 do 10 lat (uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych) doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w czytanym tekście istotnych informacji oraz logicznego myślenia i zapamiętywania.

Uczestnicy zajęć m.in. rozwiązują zagadki logiczne i matematyczne oraz testy czytania ze zrozumieniem, wykonują rysunki według instrukcji, a także układają zdania z „rozsypanek wyrazowych”.

Zapisujcie się już dzisiaj, bo ilość miejsc jest ograniczona.

Tel.: 32 643 06 19

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko wzięło udział w zajęciach wypełnij "Formularz zgody na udział w zajęciach" oraz „Oświadczenie COVID"

Zapraszamy.