Zapraszamy 4 września 2021 r. od godz. 11.00 do 12.00 do udziału w 10. edycji ogólnopolskiej akcji "Narodowe czytanie". W tym roku publicznie czytana będzie Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Na olkuskim Rynku uczestników wydarzenia powita Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Fragmenty utworu czytać będą:

  • Krystyna Kowalewska – Wicestarosta Olkuski
  • Łukasz Rychlewski – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
  • Grażyna Kaziród – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu
  • Iwona Kądziołka – Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
  • Dominika Sobera-Goc – Dyrektor Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Olkuszu
  • Marida Zoń – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu

 

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Narodowego Czytania będą mieli możliwość otrzymania okolicznościowej pieczęci przesłanej z Kancelarii Prezydenta RP na przyniesionych przez siebie egzemplarzach Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Ponadto celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.