Nauczyciel ma wpływ na wieczność.

Nie jest bowiem w stanie określić,

gdzie kończy się jego oddziaływanie.

B. Adams

 

Olkusz, dnia 23 czerwca 2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Administracji i Obsługi,

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

 

Za nami kolejny rok szkolny, rok pełen wyzwań, twórczych działań  i ważnych inicjatyw; rok, z jakim do tej pory nikt z nas nie miał do czynienia, a któremu wspólnie musieliśmy stawić czoła.

Minione miesiące były dla nas wszystkich egzaminem z dojrzałości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Każdy z nas musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i dostosować do niej codzienne obowiązki.

Dziękujemy Państwu za owocną współpracę w tym wyjątkowym roku szkolnym, ale też za determinację, otwartość na zmiany oraz za wszelkie inspiracje i kreatywność w działaniach, które pomogły dzieciom i młodzieży w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Dzięki efektywnej współpracy Uczniowie nie tylko kształcili się, ale też pogłębiali swoje pasje i zainteresowania.

Życzymy wszystkim udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Niech te dwa miesiące będą dla Państwa okresem odkrywania nowych, inspirujących miejsc oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już w normalnej, a nie „zdalnej rzeczywistości”.

 

 

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora PiMBP w Olkuszu

Beata Dziąbek