Od dzisiaj zmieniają się dni otwarcia filii w Żuradzie i ponownie otwieramy filię w Gorenicach.
Prosimy o zapoznanie się z godzinami otwarcia filii 
oraz procedurami funkcjonowania PiMBP w Olkuszu w trakcie epidemii COVID19