W tym roku olkuska Biblioteka po raz pierwszy wzięła udział w Juromanii – wielkim święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W sobotę na olkuskim Rynku, w zielonych namiotach Biblioteki na Juromaniaków czekało mnóstwo atrakcji.

W ramach akcji "Biblioteka z historią" odbyły się warsztaty edukacyjne „Spotkania z historią – papier ręcznie czerpany”, sfinansowane przez Firmę Velvet Care w Kluczach. Oprócz tego uczestnicy wydarzenia – dzieci i dorośli - wzięli udział (w inspirowane historią Olkusza oraz historią książki) licznych konkursach z nagrodami oraz najmłodsi  - w warsztatach plastycznych.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się również rodzinna gra terenowa „Śladami olkuskich gwarków i zabytków”.  Wszystkie rodziny, które poprawnie i najszybciej pokonały całą trasę gry, otrzymały nagrody ufundowane przez Firmę Velvet Care w Kluczach oraz olkuską Bibliotekę.

Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do olkuskiej Książnicy.