Zdjęcie przedstawia Pana trzymającego mikrofon - prowadzi on wykład. Z tyłu widać wyświetlony na ekranie slajd z napisem Pamięć płk. Francessco Nullo i bohaterów Powstania Styczniowego na Ziemi olkuskiej. Z boku widać baner PiMBP w Olkuszu.

„Gloria Victis – 160. rocznica Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej” – pod takim hasłem w piątkowe popołudnie 12 maja 2023 r. w olkuskiej Bibliotece odbyła się sesja popularnonaukowa, zorganizowana pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

 

Zdjęcie przedstawia dużą grupę ludzi siedzących w sali prelekcyjnej. Są zwróceni w stronę wykładowcy prowadzącego wykład. W tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, na którym widoczne są zdjęcia i napis: Francesco Nullo.

 

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali niezmiernie interesujące wykłady:

"Powstanie Styczniowe na Ziemi Olkuskiej" – wykład wygłosił prof. dr. hab Dariusz Nawrot - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego.

"Andrej Potebnia - bohater dwóch narodów" - to temat wykładu, który wygłosili wspólnie dr Mateusz Kamionka z Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz (poprzez platformę Clickmeeting) - dr Maksym Potapenko z Niżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Gogola.

Jako ostatni wystąpił mgr Jacek Sypień – red. naczelny czasopisma „Ilcusiana”, prezes Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olkuszu z wykładem „Pamięć Francesco Nullo i bohaterów powstania styczniowego na ziemi olkuskiej”.

 

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi siedzących w sali prelekcyjnej. Są skierowani w stronę Pana trzymającego mikrofon - prowadzi on wykład. Z tyłu widać wyświetlony na ekranie slajd ze starym zdjęciem. Z boku widać baner PiMBP w Olkuszu.

 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Pamięć Francesco Nullo i bohaterów powstania styczniowego”.

Bardzo dziękujemy prelegentom, za wygłoszenie cennych i bardzo ciekawych wykładów, a słuchaczom za udział w ważnym rocznicowym wydarzeniu.

 

Zdjęcie przedstawia Pana trzymającego mikrofon - prowadzi on wykład. Z tyłu widać wyświetlony na ekranie slajd ze skanami starych gazet. Z boku widać baner PiMBP w Olkuszu.

 

Wydarzenie transmitowane było na żywo na bibliotecznym fanpage ’u.