Informacja o działalności olkuskiej biblioteki w Polskim Języku Migowym (materiał zawiera również napisy)