Działalność biblioteki w Polskim Języku Migowym

Informacja o działalności olkuskiej biblioteki w Polskim Języku Migowym (materiał zawiera również napisy)

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, który został przekazany 31.03.2021 do Wojewody małopolskiego.

Czytaj raport o stanie zapewnienia dostępności

Deklaracja dostępności PiMBP w Olkuszu

Zapraszamy do zapoznania się z Deklaracją dostępności, sporządzoną na podstawie samooceny i zaktualizowaną 29.03.2023 roku.

Czytaj deklarację dostępności