W 2018 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu realizowała zadanie „OLKUSKA BIBLIOTEKA – FABRYKA CZYTELNICZYCH INSPIRACJI” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki . Partnerem Biblioteki była z Księgarnia Marka Turleja w Olkuszu.
Projekt składał się z nowatorskich imprez edukacyjnych  przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które miały zachęcać do sięgania po wartościową literaturę, wzbogacającą wyobraźnię i zainspirują do czytelniczych poszukiwań. Poprzez aktywne formy i różnorodną tematykę planowanych działań, odbiorcy projektu mogli zagłębić się w świat interesującej literatury.
Pierwszym wydarzeniem w projekcie była zorganizowana w czerwcu impreza plenerowa na olkuskim Rynku pod hasłem „Cały Olkusz czyta dzieciom”, w czasie której – oprócz prezentacji Biblioteki i jej przyjaciół oraz księgarni Marka Turleja – dzieci z olkuskich szkół i przedszkoli wzięły udział w performatywnym czytaniu fragmentów najciekawszych i popularnych utworów z zakresu literatury dziecięcej, teatrze interaktywnym oraz Bajkowym Konkursie Czytelniczym. Imprezie plenerowej towarzyszył również heppening - Ostry Dyżur Literacki.
W ramach projektu odbyły się również: fabularna gra terenowa LARP dla młodzieży pod hasłem „Turniej pojedynków magicznych” inspirowana literaturą fantasy; spotkania autorskie – dla dzieci z Przemysławem Wechterowiczem, dla młodzieży z Małgorzatą Karoliną Piekarską oraz dla dorosłych z Jackiem Pałkiewiczem; warsztaty:  literackie dla dzieci prowadzone w Filiach olkuskiej Biblioteki w Osieku i Gorenicach przez Melanię Kapelusz – autorkę kilkunastu książek dla dzieci; kreatywnego pisania dla młodzieży prowadzone przez Łukasza Jarosza; tworzenia ilustracji książkowych prowadzone przez artystkę plastyk Annę Płachecką-Śniadach; edukacyjne "Zaprogramuj się na czytanie - Ver 2.0", przeznaczone dla dzieci i osób 60+. Zajęcia prowadziły animatorki z „Meritum” - Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej.
Odbyło się też otwarte szkolenie: "Projektowanie lokalnych gier miejskich na podstawie książek" przeznaczone dla rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy oraz księgarzy i podnoszące ich umiejętności i kompetencje. Szkolenie prowadził Piotr Milewski.
Wszystkie imprezy miały na celu promocję olkuskiej Biblioteki i podkreślenie jej roli w organizowaniu życia kulturalnego w regionie. Celem projektu było ukazanie Biblioteki jako miejsca otwartego, przyjaznego i stosującego innowacyjne rozwiązania, a zawód bibliotekarza jako prestiżowy i potrzebny.
Dzięki starannie dobranej, różnorodnej  ofercie, wpłynęliśmy bezpośrednio na rozwój emocjonalny i intelektualny osób uczestniczących w projekcie. Edukacja przez zabawę, przedstawienie zaskakujących i interesujących, interdyscyplinarnych sposobów poznawania literatury współczesnej oraz atrakcyjne, innowacyjne warsztaty zainspirowały dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego odkrywania literatury, a także przyciągnęły nieprzekonanych do biblioteki jako miejsca animującego kulturę, otwartego, przyjaznego i nowoczesnego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Newsletter